Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater – Zyberkówny prowadzi

Prywatne Szkoły
im. Cecylii Plater-Zyberkówny

W ich skład wchodzą placówki oświatowe:
– Szkoła Podstawowa żeńska – Platerki
– Szkoła Podstawowa męska – Zyberki
– Liceum Ogólnokształcące koedukacyjne

– Przedszkole – Cecylki

NASZYM WYCHOWANKOM ZAPEWNIAMY:

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA
POSZANOWANIE TRADYCJI
NOWOCZESNE METODY EDUKACJI

Poznaj naszą historię

W roku 1883 hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna, znana i ceniona działaczka i publicystka katolicka, założyła szkołę żeńską… Czytaj dalej o naszej historii

Poznaj naszą dyrekcję i zespół wspomagający

Anna Stępińska-Szarek

Dyrektor

Agnieszka Wołenkiewicz-Rekucka

Wicedyrektor

Adam Hornung

Wicedyrektor

Elżbieta Ludwiczak Łakomicka pedagog

Elżbieta Ludwiczak-Łakomicka

pedagog

Anna Cukierman-Podgórska biblioteka

Anna Cukierman-Podgórska

biblioteka

Sara Mendelowska pielęgniarka

Sara Mendelowska

pielęgniarka

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego
dokonać” to mój ulubiony cytat, który od dawna towarzyszy mi w moich działaniach.
Jego autorem jest Walt Disney.
Wiem , że należę do szczęśliwców, którzy robią w życiu to, co lubią. Jestem
pedagogiem z ponad trzydziestoletnim stażem i trzecim pokoleniem
w mojej rodzinie uprawiającym zawód nauczyciela.

Ukończyłam Uniwersytet Warszawski Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Przez lata kształciłam swoje umiejętności dydaktyczne i zarządcze. Pracowałam jako pedagog szkolny
i nauczyciel języka polskiego, równocześnie od 1993 roku pełniłam funkcje kierownicze, najpierw w publicznej Szkole Podstawowej nr 168 i Gimnazjum nr 25
w Warszawie, a od 2001 byłam Dyrektorem Zespołu Szkół STO na ul. Wiolinowej,
a potem Zespołu Szkół na ul. Traktorzystów. Od 2009 roku prowadziłam szkoły
Fundacji Primus. W 2014 roku rozpoczęłam pracę w Ośrodku Rozwoju Edukacji jako
ekspert merytoryczny, doskonaląc jednocześnie swoje umiejętności jako trener i
coach dla edukacji. Teraz z pasją oddaję się pracy w przedszkolu i szkołach im. Cecylii
Plater-Zyberkówny.

Anna Stępińska-Szarek, Dyrektor