Maraton polonistyczny

Zapraszamy uczniów klas ósmych  na spotkanie, które pomoże Wam się przygotować do egzaminu na koniec ósmej klasy. 

Na zajęciach przećwiczycie trzy elementy egzaminu:

  • gramatykę, 
  • środki stylistyczne,
  • lektury.

Zapraszamy wszystkich chętnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na mail: sekretariat@cpz.edu.pl lub telefonicznie: 22 621 52 54