Stanowisko Towarzystwa Oświatowego ws. strajku nauczycieli 2019 r.

Szanowni Państwo,

Znaleźliśmy się w bardzo trudnym czasie narastającego zamętu w oświacie. Do problemów związanych z reformą włącza się zapowiedź strajków od 8 kwietnia br. które mogą nałożyć się na okres egzaminów kończących szkoły.
Słuszne żądania Nauczycieli uderzają w prawa uczniów, a chaotyczne, bez perspektyw działania, mogą naruszyć podstawy funkcjonowania oświaty niepublicznej. Podwyżki wynagrodzeń dla Nauczycieli bez wzrostu subwencji oświatowej, przekładającej się na wzrost dotacji dla jednostek prowadzących szkoły niepubliczne, spowodują trudności w funkcjonowaniu tych placówek. Finansowanie publiczne stanowi, obok czesnego, podstawę ich działalności.
Ta perspektywa to ogromne wyzwanie stojące przed całą naszą społecznością szkolną. Musimy mieć fundusze nie tylko na bieżące potrzeby, lecz na wydatki infrastrukturalne, podwyżki pensji, unowocześnienie bazy dydaktycznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej. Tym wyzwaniom będziemy mogli sprostać, gdy wspólnie weźmiemy odpowiedzialność za nasze Szkoły.

W poczuciu tej odpowiedzialności nasi Nauczyciele zadeklarowali, że nie wezmą aktywnego udziału w strajku (podejmą inne formy solidarności ze strajkującymi Koleżankami i Kolegami, które nie zakłócą funkcjonowania naszych Szkół), a tym samym oszczędzą Dzieciom i Młodzieży oraz Państwu stresu i niepewności. Jeżeli zaś dotkną Państwa konsekwencje strajku w innych szkołach, prosimy o zgłaszanie tego faktu Pani Dyrektor. W miarę naszych możliwości zapewnimy opiekę podczas strajku również Państwa Dzieciom niebędącym uczniami naszych Szkół.

Ze swojej strony podejmujemy próby pozyskania zewnętrznego dofinansowania prowadzonych działań, inicjujemy dialog z władzami Warszawy w zakresie wsparcia dla naszych placówek, liczymy również na wpłaty z odpisu tzw. 1% podatku, o który to odpis serdecznie Państwa prosimy. Zachęcamy do wsparcia naszych działań rekrutacyjnych (w tym rekrutacji uzupełniającej do klas starszych), gdyż te przełożą się na niższe obciążenia finansowe Szkół w przyszłym roku.
Pozostaje sprawa funduszy na podwyżki pensji dla Nauczycieli. Jeżeli w najbliższych miesiącach nie zostanie podjęta reforma systemu finansowania oświaty, która uwzględni specyfikę placówek niepublicznych, to będziemy zmuszeni, nie ma innej możliwości, podnieść wysokość czesnego. Mamy nadzieję, że nie zaistnieje taka konieczność, a o naszej sytuacji i decyzji w tym zakresie poinformujemy Państwa w stosownym terminie.

Z poważaniem,
Zarząd Towarzystwa Oświatowego
im. C. Plater-Zyberkówny