W roku 1883 hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna, znana i ceniona działaczka i publicystka katolicka, założyła szkołę żeńską. Celem jej było kształcenie i wychowanie – na fundamencie nauki katolickiej – dziewcząt, które miały współtworzyć w przyszłości niepodległą Ojczyznę.

Pod zaborem rosyjskim szkoła nosiła szyld Zakładu Przemysłowo – Rękodzielniczego dla kobiet, a nauczanie języka polskiego i historii odbywało się w gmachu w sposób tajny. Po odzyskaniu niepodległości, w dwudziestoleciu międzywojennym, szkoła stała się jedną z najlepszych placówek edukacyjnych, kształtującą nowoczesną formację polskiej inteligencji. Wyróżniała się znakomitym zespołem nauczycielskim, nowoczesnością metod wychowawczych oraz celów edukacyjnych. Wymagała samodzielnego myślenia, uczyła mądrej religijności. Wśród jej absolwentek są lekarki, pisarki, podróżniczki, uczestniczki Powstania Warszawskiego i „Solidarności”.

NASZA ZAŁOŻYCIELKA

„Dziwny duch awanturniczy we mnie nurtował” – napisała Cecylia Plater-Zyberkówna. Urodzona w roku 1853, fascynowała się postacią swej sławnej ciotki, powstańczego dowódcy, Emilii Plater. Z ucieczki z domu w celu zaciągnięcia się w szeregi Powstania Styczniowego nic nie wyszło, ale znać, że nasza założycielka była osobą dzielną.

Cecylia Plater-Zyberkówna urodziła się w majątku Passy k/Błonia 8 maja 1853 r. W 1866 r., gdy zmarła jej matka, Cecylia została oddana do szkoły S.S. Sacre-Coeur k/Poznania, którą ukończyła w wieku 17 lat. Od dzieciństwa była głęboko religijna, pragnęła poświęcić się pracy społecznej i oświatowej, rezygnując z małżeństwa i życia w rodzinie. Cały swój posag przeznaczyła na cele oświatowe. W 1883 r. na nabytym wcześniej placu przy ulicy Pięknej, w pierwszym wybudowanym specjalnie na cele oświatowe gmachu, otworzyła Zakład Przemysłowo-Rękodzielniczy, który następnie przekształcił się w Prywatną Żeńską Szkołę im. Hr. Cecylii Plater-Zyberkówny. Z kolei w 1891 r. w folwarku Chyliczki pod Warszawą otworzyła Szkołę Gospodarczą dla dziewcząt. Poza pracą dydaktyczną brała aktywny udział w wielu katolickich organizacjach społecznych, jak również pisała artykuły i książki poświęcone tematyce religijnej oraz roli kobiet w społeczeństwie.

Dziełem życia Cecylii stał się ostatecznie nie romantyczny zryw powstańczy, ale organicznikowska działalność oświatowa ukoronowana założeniem w 1883 r. szkoły na Pięknej. Jej twórczyni miała wtedy zaledwie 30 lat! Znacząca w historii oświaty zajmuje także poczesne miejsce w dziejach Kościoła w Polsce. Stworzyła bowiem środowisko młodych katolików skupionych wokół pisma „Prąd”. To jej duchowe dzieci zasiliły wkrótce „ruch odrodzeniowy”, z którego wyszły takie postaci jak prymas Stefan Wyszyński czy prof. Stefan Swieżawski. Cecylia zmarła w roku 1920. „Dziwny duch awanturniczy” sprawił, że na przełomie wieków zajęła czołowe miejsce w dziele budowy nowoczesnej oświaty, w refleksji nad społeczną rolą kobiety – w zgodzie z nauczaniem Kościoła. Jej duch awanturniczy nadal trwa w murach Szkoły.

Do dziś wiele jej tez pozostało aktualnych, jak chociażby postulat o równość kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i rodzinnym czy o wolność w wyborze drogi życiowej czy zawodowej. W 1913 r. ze względu na zły stan zdrowia zakończyła pracę w Szkole na Pięknej, ale nadal sprawowała nad nią opiekę. Hrabianka zmarła na zapalenie płuc 6 stycznia 1920 r. Jej pogrzeb stał się prawdziwą manifestacją wartości, które wyznawała. Została pochowana w grobie rodzinnym na Cmentarzu Powązkowskim.

KONTYNUATORZY DZIEŁA

Po śmierci fundatorki Szkoła stała się, mocą zapisu testamentowego, własnością grona jej współpracowniczek, które założyły Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny i kontynuowały jej dzieło: kierownictwo szkoły objęła Jadwiga Reutt, która wiernie wypełniała testament Założycielki. W czasie okupacji niemieckiej, mimo zakazów okupanta, szkoła nieprzerwanie realizowała swoją misję w prywatnych domach uczennic w ramach Tajnych Kompletów. To właśnie wtedy, w ramach tajnego nauczania p. Jadwiga Reutt zdecydowała się na przyjmowanie do szkoły chłopców – braci i kuzynów swoich  uczennic.


Jadwiga Reutt wiernie wypełniała testament Założycielki

Zarówno podczas Pierwszej jak i Drugiej Wojny Światowej, a zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim, jej wychowanki chlubnie zdawały obywatelski egzamin. W 1950 roku władze komunistyczne zdelegalizowały Towarzystwo, a jego majątek, w tym budynki przy Pięknej, przekazały na Skarb Państwa.

Budynek Towarzystwa przy ul. Pięknej pod koniec XIXw

W latach 1950 – 1990 nieoficjalnie działało Koło Platerek zrzeszające absolwentki szkoły. To dzięki ich sile woli udało się w 1983 roku zorganizować obchody 100-lecia Szkoły, mimo sprzeciwu władz komunistycznych, a później również odzyskać majątek i ponownie otworzyć podwoje Szkoły. Przez dłuższy czas funkcję przewodniczącej sprawowała maturzystka z 1921r., Stefania Pia Czarnecka, później zaś Maria Tuszyńska, maturzystka z 1938 roku, której opowieści o historii Szkoły wpisały się na stałe w jej tradycję i są przypominane podczas szkolnych uroczystości.

W 1990 roku władze Trzeciej Rzeczpospolitej uchyliły decyzję delegalizacji Towarzystwa i zwróciły mu zdewastowane budynki szkoły. Wymagały one gruntownego remontu, a szkoła ponownej organizacji i powołania do życia nowego, młodego zespołu nauczycielskiego, który podjąłby i kontynuował dawne znakomite tradycje. W 1993 roku została ponownie otwarta Szkoła Podstawowa im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Od 1998 roku działa Liceum, a od kolejnego roku – Gimnazjum.
We wrześniu 2014r. szkoła ponownie otworzyła swoje podwoje dla chłopców, którzy rozpoczęli naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Od nazwiska założycielki uczniowie tej szkoły zwani są Zyberkami. W następnym zaś roku działalność rozpoczęło Przedszkole, jedyna koedukacyjna placówka edukacyjna na Pięknej. Wszystkie placówki podlega Zarządowi Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Nadzór sprawuje Kuratorium Mazowieckie.

PIĘKNE BUDYNKI NASZEJ SZKOŁY

Wnętrza budynków zostały dostosowane do współczesnych wymagań technicznych i programowych. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt uczennic są przestronne i dobrze oświetlone. W budynku frontowym (od strony ulicy) znajduje się zawsze otwarta kaplica szkolna. Ponadto w szkole mieszczą się: Aula im. Jadwigi Reutt ze sceną teatralną, pracownie komputerowe, sale z tablicami interaktywnymi, Biblioteka im. Danuty Palczewskiej i pracownie – fizyczna, chemiczna, geograficzna, biologiczna, pracownia  plastyczna, historyczna, języków obcych, języka polskiego oraz historii sztuki. W oficynach znajdują się poszczególne klasy oraz sala ćwiczeń, dwie świetlice, salka gospodarstwa domowego, majsterkowania oraz nowocześnie wyposażony gabinet lekarski, czynny 5 dni w tygodniu. Uczniowie korzystają też z estetycznej, dużej jadalni z zapleczem kuchennym, w którym smaczne obiady przygotowuje fachowy personel. Szkoła zatrudnia firmę ochroniarską, która przez 24 godziny na dobę pełni straż zarówno w głównym holu, jak i przy wyjściu awaryjnym.

INFRASTRUKTURA SZKOŁY

Przedszkole, Szkoły Podstawowe i Licea pracują w starannie odrestaurowanych zabytkowych gmachach przy ul. Pięknej 24/26, wzniesionych przez Założycielkę szkoły wg projektu znanego architekta Władysława Hirszla. Cztery budynki tworzą w układzie niewielki wewnętrzny dziedziniec stanowiący ciche miejsce wypoczynku i rekreacji wśród drzew i zieleni.

Na dziedzińcu został zorganizowany plac zabaw, który służy nie tylko najmłodszym – jest też idealnym miejscem do czytania książek czy pogrania w piłkę nożną. Wnętrza budynków zostały dostosowane do współczesnych wymagań technicznych i programowych. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt uczennic są przestronne i dobrze oświetlone. W budynku frontowym (od strony ulicy) znajduje się zawsze otwarta kaplica szkolna. Obok z kolei znajduje się Izba Pamięci opowiadająca o naszej historii. W zabytkowym holu wisi Sztandar Szkoły poświęcony przez papieża Jana Pawła II podczas szkolnej pielgrzymki do Rzymu w 2000 r.

Ponadto w szkole mieszczą się: Aula im. Jadwigi Reutt ze sceną teatralną, fortepianem i profesjonalnym nagłośnieniem, pracownie komputerowe, trzy przestronne świetlice, sale z tablicami interaktywnymi, Biblioteka im. Danuty Palczewskiej i pracownie – fizyczna, chemiczna, geograficzna, biologiczna, pracownia  plastyczna, historyczna, języków obcych i języka polskiego. W oficynach znajdują się poszczególne klasy oraz sala ćwiczeń, dwie świetlice, salka gospodarstwa domowego, majsterkowania oraz nowocześnie wyposażony gabinet lekarski, czynny 5 dni w tygodniu. Uczniowie korzystają też z estetycznej, dużej jadalni z zapleczem kuchennym, w którym smaczne obiady przygotowuje fachowy personel. Szkoła zatrudnia firmę ochroniarską, która przez 24 godziny na dobę zapewnia bezpieczeństwo zarówno w głównym holu, jak i przy wyjściu awaryjnym.