Skład Zarządu

Skład Zarządu Towarzystwa:

Iben Lewin – Prezes Zarządu

Stafan Chabiera

Maria Korolec

Maria Motylińska

Marta Opanowska

Danuta Zawadzka

Agata Wereszczyńska