Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater- Zyberkówny

Towarzystwo Oświatowe im. Cecylli Plater - Zyberkówny

jest właścicielem i organem prowadzącym placówki oświatowe:

  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Liceum Ogólnokształcące

00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26
tel. 22 621 52 54
NIP 526-00-20-367

Numer rachunku:

PEKAO S.A. O/Warszawa
22 1240 6175 1111 0000 4566 6036

Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny we wrześniu 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000116579

Co oznacza, że osoby fizyczne, będące płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać Towarzystwu 1% podatku obliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1_procent

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Towarzystwa Oświatowego, będącego organizacją pożytku publicznego (KRS numer 0000116579). Pieniądze zostaną przeznaczone na infrastrukturę informatyczną oraz zakup pomocy dydaktycznych. W minonych latach zebraliśmy następujące kwoty, które zostały przekazane na wyposażenie sal lekcyjnych:

Sprawozdanie za 2005 r.
Otrzymaliśmy 17.804,35 zł. Fundusze w całości zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni lekcyjnych.

Sprawozdanie za 2005 r.
Otrzymaliśmy 17.804,35 zł. Fundusze w całości zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni lekcyjnych.

Sprawozdanie za 2006 r.
Otrzymaliśmy 23.232,80 zł. Fundusze w całości zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni lekcyjnych.

Sprawozdanie za 2007 r.
Otrzymaliśmy 28.384,90 zł. Kwota została w całości przeznaczona na wyposażenie dwóch sal multimedialnych i jednej sali językowej.

Sprawozdanie za 2008 r.
Otrzymaliśmy 36.833,26 zł Fundusze w całości zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni lekcyjnych.

Sprawozdanie za 2009 r.
Otrzymaliśmy 37.735,79 zł Fundusze w całości zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni lekcyjnych.

Sprawozdanie za 2010 r.
Otrzymaliśmy 20.692,53 zł Fundusze w całości przeznaczone na wyposażenie szkół w infrastrukturę informatyczną i pomoce naukowe.

Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2009-31.08.2010 r.

Sprawozdanie za 2011 r.
Otrzymaliśmy 31.537,00 zł Fundusze w całości zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni lekcyjnych.

Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.09.2010-31.08.2011 r.

Sprawozdanie za 2012 r.
Otrzymaliśmy 28.803,40 zł Fundusze w całości zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pracowni lekcyjnych.

Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.09.2011-31.08.2012 r.

Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.09.2012-31.08.2013 r. Część I, II, III, IV